İletişim Formu

 

Behaviors

 Behaviors | Davranışlar 
İnsan davranışları hakkında, biraz kelime edineceksiniz.
 Anlamca olumlu davranışlar 
Cheerfulness, Neşe
Patience, Sabır
Obedience, İtaat
Kindness, Nezaket
İnstinct, İç güdü
Mood, Ruhî durum
Pride, Gurur
Behaviour, Davranış
Character, Karakter
Pretentious, İddialı
Nice, Hoş
Decent, Terbiyeli
Modest, Mütevazi
Obedient, İtaatkâr
Witty, Nükteli
Skilful, Marifetli / Becerikli
Charm, Cazibe
Honesty, Dürüstlük
Understanding, Anlayış
Excuse, Özür
Permission, İzin
Caution, Dikkat(li)
Active, Aktif
Amusing, Eğlenceli

 Anlamca olumsuz davranışlar 
İnsolence, Yüzsüzlük
Spite, Kin
Cruelty, Kabalık
Arrogance, Küstahlık
Poor, Yoksul
Arrogant, Kibirli
Jealousy, Kıskançlık
Laziness, Tembellik
Punishment, Ceza
Sadness, Üzüntü
İmpatiance, Sabırsızlık
Nastiness, Şımarıklık
Rudeness, Kabalık
Madness, Çılgınlık

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply