İletişim Formu

 

Düzenli & Düzensiz Fiiller

Bazı Kelimelerin 1, 2 ve 3. Hâlleri
Bazı kelimelerin 2. ve 3. hâli, bazı kelimelerin de hepsi, birbiriyle aynıdır. Bazı 2. veya 3. hâldeki kelimeler, başka anlamlar da taşıyabilir. En aşağıdaki "İstisnalar: Düzensiz Çoğullar" kısmını incelemeyi unutmayın.

 PRESENT  |  PAST  |  P. PARTICIPLE 

Awake - Awoke - Awoken: Uyanmak
Be / was - Were - Been: Olmak
Beat - Beat - Beaten: Vurmak
Become - Became - Become: Olmak
Begin - Began - Begun: Başlamak
Bend - Bent - Bent: Bükmek
Bet - Bet - Bet: Bahse girmek
Bid - Bid - Bid: Emretmek
Bite - Bit - Bitten: Isırmak
Blow - Blew - Blown: Esmek
Break - Broke - Broken: Kırmak
Bring - Brought - Brought: Getirmek
Broadcast - Broadcast - Broadcast: Yayımlamak
Build - Built - Built: İnşa etmek
Burst - Burst - Burst: Patlamak
Burn - Burned / Burnt - Burned / Burnt: Yakmak
Buy - Bought - Bought: Satın almak
Catch - Caught - Caught: Yakalamak
Choose - Chose - Chosen: Seçmek
Come - Came - Come: Gelmek
Cost - Cost - Cost: Değer biçmek
Creep - Crept - Crept: Emeklemek
Cut - Cut - Cut: Kesmek
Deal - Dealt - Dealt: Anlaşmak
Dig - Dug - Dug: Kazmak
Do - Did - Done: Yapmak
Draw - Drew - Drawn: Çekmek
Dream - Dreamed / Dreamt - Dreamed / Dreamt: Rüya görmek Drive - Drove - Driven: Sürmek
Drink - Drank - Drunk: İçmek
Eat - Ate - Eaten: Yemek yemek
Fall - Fell - Fallen: Düşmek
Feed - Fed - Fed: Beslemek
Feel - Felt - Felt: Hissetmek
Fight - Fought - Fought: Dövüşmek
Find - Found - Found: Bulmak
Flee - Fled - Fled: Firar etmek
Fly - Flew - Flown: Uçmak
Forbid - Forbade - Forbidden: Yasaklamak
Forget - Forgot - Forgotten: Unutmak
Forgive - Forgave - Forgiven: Affetmek
Freeze - Froze - Frozen: Donmak
Get - Got - Gotten: Almak / Elde etmek
Give - Gave - Given: Vermek
Go - Went - gone gitmek
Grow - Grew - Grown: Büyümek
Hang - Hung - Hung: Asmak
Have - Had - Had: Sahip olmak
Hear - Heard - Heard: Duymak
Hide - Hidden - Saklamak
Hit - Hit - Hit: Durmak
Hold - Held - Held: Tutmak
Hurt - Hurt - Hurt: Yaralanmak
Keep - Kept - Kept: Saklamak
Know - Knew - Known: Bilmek
Lay - Laid - Laid: Yaymak
Lead - Led - Led: Rehberlik etmek
Learn - Learned / Learnt - Learned / Learnt: Öğrenmek
Leave - Left - Left: Ayrılmak
Lend - Lent - Lent: Ödünç vermek
Let - Let - Let: İzin vermek
Lie - Lay - Lain: Yalan söylemek
Lose - Lost - Lost: Kaybetmek
Make - Made - Made: Yapmak
Mean - Meant - Meant: Anlamına gelmek
Meet - Met - Met: Buluşmak
Pay - Paid - Paid: Ödemek
Put - Put - Put: Koymak
Read - Read - Read: Okumak
Ride - Rode - Ridden: Binmek
Ring - Rang - Rung: Çalmak
Rise - Rose - Risen: Yükselmek
Run - Ran - Run: Koşmak
Say - Said - Said: Söylemek
See - Saw - Seen: Görmek
Sell - Sold - Sold: Satmak
Send - Sent - Sent: Göndermek
Show - Showed - Showed / Shown: Göstermek
Shut - Shut - Shut: Kapamak
Sing - Sang - Sung: Şarkı söylemek
Sit - Sat - Sat: Oturmak
Sleep - Slept - Slept: Uyumak
Speak - Spoke - Spoken: Konuşmak
Spend - Spent - Spent: Harcamak
Stand - Stood - Stood: Ayakta durmak
Swim - Swam - Swum: Yüzmek
Take - Took - Taken: Almak
Teach - Taught - Taught: Öğretmek
Tear - Tore - Torn: Yırtmak
Tell - Told - Told: Anlatmak
Think - Thought - Thought: Düşünmek
Throw - Threw - Thrown: Fırlatmak
Understand - Understood - Understood: Anlamak
Wake - Woke - Woken: Uyanmak
Wear - Wore - Worn: Giymek
Win - Won - Won: Kazanmak
Write - Wrote - Written: Yazmak

İstisnalar: Düzensiz Çoğullar
Düzenli ve düzensiz kelimelerde istisnalar olduğunu unutmayın. Bazı kelimeleri çoğul yapmak için çoğul yapma ekleri, yani "-s", "-ies" veya "-es" ekleri getirilemez, tamamen değişir. Bazı kelimeler ise, aynı hâlde kalarak çoğul anlamda da kullanılabilir. Bazı istisnalar, aşağıda gösterilmiştir:

Örnek:
"Man" kelimesine çoğul yapma ekleri eklenemez, çoğul yapmak için "Men" olarak yazılır.

Diğer örnekler:
Child - Childreen: Çocuk(lar)
Tooth - Teeth: Diş(ler)
Fish - Fish: Balık(lar)
Mouse - Mice: Fare(ler)
Sheep - Sheep: Koyun(lar)
Person - People: İnsan(lar) / Halk / Ulus/ Millet / Herkes / Elalem

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply