İletişim Formu

 

Future Tense

Future Tense | Gelecek Zaman

Bu zaman cümleleri, şöyle kurulur;
Özne + will ya da going to + fiil

''Will'' yerine ''going to'' kalıbının kullanılması
plânlanmış olan cümleler içindir. Örneğin, ''Yarın, ÖSS sınavı açıklanacak.'', plânlı; ''Bu gece uyuyacağım.'' cümlesi ise kesin bir cümle değildir ve ''will'' kullanılır.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin