İletişim Formu

 

Genel Dil Bilgisi

 Genel Dil Bilgisi Kavramları 

Active Voice
Cümlede fiilin etken fiil olmasıdır.

Adjective
İsmi niteleyen şey, sıfat.

Adverb
Fiiller.

Article
"The, a ve an" edatlarıdır.

Auxiliary Verb
Yardımcı fiillerdir.

Clause
Cümlecik.

Conjunction
Bağlaçlar.

Infinitive
Mastar.

Interjection
Nidâ, lâf arasında kullanılan ünlem cümleleridir.

Modal Verb
Can - must'lı cümlelerdir.

Noun
İsim, ad.

Object
Nesne.

Participle
Ortaç. İngilizce kelimelerine -ed veya -ing gibi eklerin yerleştirilmesidir.

Part Of Speech
Cümlenin öğeleridir.

Passive Voice
Edilgen anlam içeren cümlelerdir.

Phrase
İfade. Birden fazla kullanılan anlamlı cümleler.

Preposition
Edat, ilgeç.

Pronoun
Zamirler (adıl).

Sentence
Cümle.

Subject
Özne.

Tense
Zaman kipleri.

Verb
Fiil, eylem.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply