İletişim Formu

 

Kıyaslama

Kıyaslama
(-r, -er, more)


Ahmet is toller than Veli.
Ahmet, Veli'den daha uzundur.

Önemli!
Sıfat, ''beautiful'' gibi uzun bir kelimeyse, -er yerine more getirilir.

Matematik sınavı, İngilizce sınavından daha zordu.
Match exam was more dicifult than English exam.

Lütfen, şu cümleye dikkat ediniz.

Ankara, İstanbul'a Eskişehir'den daha uzaktır.
Ankara is further to İstanbul than Eskişehir.

Aslında, cümleyi ayırarak kolaylaştırabilirsiniz.
Ankara is further to İstanbul. Ankara İstanbula daha uzaktır. / Than Eskişehir. Eskişehir'den.


SUPERLATIVE
-est, most

Aynı şey, Superlative için de geçerlidir.
''Beautiful'' gibi uzun kelimelerden sonra -est, kısa kelimelerden önce most getirilir.

Bu ekler, kelimeye ''en'' anlamı katar.

Bu kurallara uymayan bazı kelimeler:
Good - Better - Best
İyi - Daha iyi - En iyi

Bad - Worse - Worst
Kötü - Daha kötü - En kötü

Far - Farther - Further 
Uzak - Daha uzak - En uzak
 
Little - Less - Least
Az - Daha az - En az

Örnek
Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
What is
 the biggest river of the wold?

Şunlar da dikkatinizi çekebilir:
Avaid, Kaçırmak
Recover, İyileştirmek (Onarmak anlamında)
Lough, Gülmek
Smile, Gülümsemek
Pay, Ödemek
Mean (2) Cimri
Generaus, Cömert
Claim, İddia etmek
Expert, Bilir kişi / Uzman
Lake, Göl
Pool, Havuz
Fall, Düşmek
Let, İzin vermek
Let allow, İzin almak
Each, Hiçbir
Each order, Birbirini
Sofa, Kanepe / Çekyat

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply