İletişim Formu

 

The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense Şimdiki Zaman

The Present Continuous Tense, şimdiki zamana ait olan ve hâlâ devam etmekte olan eylemleri bildiren zamandır.

The Present Continuous Tense cümlesi kurarken, fiilin sonuna -ing eki getirilmesi yeterlidir.

Örnek:
What are you doing?
Ne yapıyorsun?
Cümlesindeki do, yapmak fiili olarak kullanılmış ve -ing eki ile şu anda olan ve devam eden şey anlamı katılmış.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply