İletişim Formu

 

Pronouns

Pronouns | Zamirler
"Ben, Benim, Benimki, Kendim, Kendi kendime" gibi söyleniş farklarını öğreneceksiniz. 

I                                   
Me, Benim
 
You                             
You, Seni (You, Değişmiyor)

Your, Senin 

We                              
Us, Bizim 

They                   
Them, Onların 

He                               
Him,  Onun

She                             
Her, Onun

It                                  
It, Onun (It, Değişmiyor)

Nicole / Nicolas         
Him / Her, Onun

Positive Objective

Mine, Benimki
Yours, Seninki
Ours, Bizimki
Theirs, Onlarınki
His, Onunki (His, Değişmiyor)
Hers, Onunki
It's, Onunki (It's, Değişmiyor)
Of mine, Benimkilerden

Reflexive Pronous

Myself, Kendi kendime / Kendim
Yourself, Kendi kendine / Kendisi
Themselves, Kendi kendilerine / Kendileri
Ourselves, Kendi kendimize / Kendimiz
Himself, Kendi kendine / Kendisi
Herself, Kendi kendine / Kendisi
Itself, Kendi kendine / Kendisi

Dikkatinizi çekebilir:
Maybe, Olabilir
Find, Bulmak
etc., ve benzeri (vb.)
Most, Çoğu
Doughter, Kız çocuk
All, Hepsi
Whole, Hepsi (Tek bir nesne için. Ö: Bütün gün)
Care, Bakım
Before, Önce
Put, Koymak
Put on, Giyinmek
Glaves, Eldiven
Curly, Kıvırcık
Rarely, Nadiren

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply