İletişim Formu

 

Religious

 Religious | Dînî 
Dînî İnanç, Görüş ve Terimler

 Din, Religion 
Allah, Allah
Müslüman, Muslim
Tanrı, Deity / God
Yahudi, Jewish

 Uzakdoğu Dinleri 
Budizm, Buddhism
Janizm, Janizm
Sihizm, Sikhism
Sıkh dini, Sikh Religious
Hinduizm, Hinduism
Şintoizm, Shintoism
Konfüçyüsçülük, Confucianism
Taoizm, Taoism

 Ortadoğu Dinleri 
Taoculuk, Taoism
Dürziler ve Dürzilik, Druze and Druze
Zerdüşt dini (Mazdaizm), Zoroastrian religion (Mazdaizm)
Sabiilik, Sabiilik
Yezidilik, Yazidi
Hıristiyanlık, Christianity
Musevilik, Judaism

 Yeni 
Tenrikyo dini, Tenrikyo religious
Tanrının Yolu Topluluğu, God's Way Community
Uzay dini (Raelian), Religious space (Raelian)
Ramtha Akımı, Ramtha Movement
Rastafarianizm, Rastafarianizm
Yehovanın Şahitleri, Jehovah's Witnesses
Vica Dini, Vica religion
Mormonlar, Latter-Day Saints

 İsâ Kökenli 
Unitaryenler, Unitaryenler
Adventistler, Adventist
Pentakostalistler, Pentakostalistler
Kuveykırlar, Quakers
Süryaniler ve Süryanilik, Of the Syrians and the Syrians
Presbiteryenler, The Presbyterian
Maroniler, Maronites,
Cizvitler, Jesuits,
Kimbangucular, Kimbangucular
Metodistler, Methodist
Gnostisizm, Gnosticism

 Kabîle 
Vuduculuk, Vodoo
Nambalar dini,
Şamanizm,
Galar ve Ga dini,
Ainu dini (Aynu dini),
Dogon Kabilesi dini,
Azteklerin dini,
Dinka dini,
Aborjin dini,
Maori dini,

 Dini Reddedenler 
Ateizm, Atheism
Agnostisizm, Agnosticism
Panteizm, Pantheism
Pan enteizm, Enteizm pan
Satanizm, Satanism

 Yok Olan / Olmuş Dinler 
Druidler, Druids
Mani Dini (Maniheizm), Religious mania (Manichaeism)
Bogomiller, Bogomils
Tapınak Şövalyeleri, Knights Templar
Hurufiler, Hurufi Games
Adige dini, Religious adige

 Eski Medenîyet Dinleri 
Eski Mısır dini, Ancient Egypt
Hititlerin Eti dini, Hittite religion of the flesh
Urartular dini, Urartu
Eski Yunan dini, Grecian
Etrüks Medeniyeti dini, Etrüks Civilization
Phryg (Firig) dini, Phrygian (Firig)
Girit (Minos) dini, Cretan (Minoan)
Sümerlerin dini, Of Sumerian
Fenikeliler dini, Phoenicians
Eski Roma dini, Ancient Rome

 Kutsal Kitaplar 
Kur'an, Quran
Tevrat, Torah
Zebur, Psalter
İncil, Bible

İlgili Terimler:
Rahibe, Nun
Abdest, Ablutions
Ahiret, Hereafte
Ahlâk, MoralitySûre, Sura
Kilise, Church
Amin, Amine
Peygamber, Prophet
Ayet, Verse
Cami, Mosque
Mescid, Masjid
Cennet, Heaven
Cehennem, Hell
Dua, Prayer
Ecel, Death
Ezan, Athan
Farz, Assume
Günah, Sin
Haram, Illicit
İbadet, Worship
İftar, Iftar
Oruç, Fast
Vahiy, Revelation
İslam, Islam
Kâbe, Kaaba
Melek, Angel
Rekat, Rakahs
Sahur, Sahur
Sevap, Mitzvah
Cünüp, Impure

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply