İletişim Formu

 

Should / Must

 Should / Must | Tavsiye & Zorunluluk 


 S  +  Should / Must  +  V1 

Should ve must ekleri, gereklilik ve öneri ya da tavsiye bildiren eklerdendir. Bu eklerle cümle kurarken, cümlede hiçbir değişiklik yapılmaz, fiil ve cümle yapıları aynıdır.

Arasındaki farklar şunlardır;

Should, daha çok; tavsiye ve önerilerde bulunurken kullanılır.
''Fazla televizyon izlememelisin.'' cümlesi, zorunluluk içermeyen bir anlam taşır ve 'Should' kullanılır.

Must ise zorunluluk bildiren cümlelerde bulunur.
''Yaşaman için ilâçlarını düzenli kullanman gerekiyor.'' cümlesi, kesin veya önemli bir gereklilik bildirmektedir ve 'Must' eki kullanılmalıdır.

Olumsuz ve Soru Cümleleri
Should ve must ile olumsuz cümle yaparken; should ve must, not ekini alır. Soru cümlesinde should ve must, en baştadır ve cümle yapısı standarttır.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply