İletişim Formu

 

Zıt Sözcükler

Bazı Zıt Sözcükler

Get weight, Kilo almak
Lose weight, Kilo vermek 

Turn on, Açmak (Ör: Tv)
Turn off, Kapamak (Ör: Tv)
 
Lend, Ödünç vermek
Barrow, Ödünç almak
 
Big, Büyük
Small, Küçük
 
Quick, Çabuk
Slow, Yavaş
 
Hot, Sıcak
Cold, Soğuk
 
Full, Dolu
Empty, Boş
 
Easy, Kolay
Difficult, Zor
 
Heavy, Hafif
Light, Ağır
 
Open, Açık
Shut / Close, Kapalı
 
Right, Doğru
Wrong, Yanlış / Hatalı
 
Old, Eski / Yaşlı
New, Yeni
Young, Genç
 
Beautiful, Güzel
Ugly, Çirkin
 
Free, Özgür / Serbest / Bedava
Occupied, Meşgûl
 
Good, İyi
Bad, Kötü
 
Better, En iyi
Worse, En kötü
 
Early, Erken
Late, Geç / Gecikmiş
 
Cheap, Ucuz
Expensive, Pahalı
 
Near, Yakın, Yanında
Far, En uzak

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply