İletişim Formu

 
Yenilere:
Ana konuları içerir.

Dil Bilgisi:
Kaynak konuları içerir.

Tense:
"Zamanlar" konularını içerir.

Life:
Kaynak niteliğinde örnek cümleler sunar.

Pratikler:
Cümle kurmak için basit ve öğretici örnekler içerir.

Soru sormak istiyorum – Herkese açık
Soru sormak istiyorum – Özel

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

Argo

Arse: G*t, Eşek herif, Kıç, Ahmak           
Arsehole: G*t deliği
Ass: Kıç (Amerikan İngilizcesi), Eşek (Britanya adaları)

Bang: Birisiyle yatmak (Daha çok, erkeklerin kullandığı bir söz), Küt diye çarpmak

Barmy: Kaçık, Kafadan çatlak
Belt up!: Kes sesini, Sus!
Bird: Kız
Bitch: O*ospu, Fahişe, Rezil etmek, Cadı, Sevimsiz şey 
Blast: Beddua etmek, Lânet etmek
- Lânet olsun!
- Kahretsin!
- Hay Allah!
Bloke: Herif, Herifçioğlu 
Bloody: Lânet olası, Uğursuz, Kan akıtan
Blimey: 
''Wow'', kelimesinin, argo hâli.
Bobby: Aynasız, Polis 
Booze: Kafayı çekmek, Alem yapmak
Bugger: Allah kahretsin!, Kaybettik, Kahrolası, Allah'ın cezası
Blow me!: Uçur beni! (Amerikan İngilizcesi) 
Bollocks!: Ta*aklar, Yumurtalıklar, Hayalar 
Botch: Becerememek, Her şeyi eline yüzüne bulaştırmak, İşi batırmak
Bugger off!: Toz olmak, Yaylanmak 
Bum: Aylak aylak dolaşmak, Dilenmek, Beş para etmez, Aylaklık etmek
Cheeky: Arsız, Küstah, Yüzsüz 
Cor!: Vay be! (İngiliz İngilizcesi)
Cram: Tıkınmak, İneklemek
Daft: Kaçık, Budala, Ahmak
Diddle: Yutturmak, Keklemek, Kandırmak, Dolandırmak
Duck: Kaytarmak, Sıvışmak 
For crying out loud!: Canına yandığımının..., Vay bee! 
Filch: Aşırmak Yutturmak, Dolandırmak, Kandırmak
Fuck: Becermek, S**mek, Lânet olası, İçine s*çmak, Si*tir! 
Grub: Didiklemek
Hanky panky: Orasını burasını ellemek, taciz etmek, okşama, sevişmek 
Keep your pecker up / Keep your chin up: Kuyruğu dik tut...
Knockers: Memeler
Mate: Çiftleşmek, Eşlemek, Dost, Arkadaş
Mother Fucker: Annenin a*ı, Oro*pu çocuğu, Anneni si*eyim
Nosh: Yiyecek
Mother Fucker: Or*spu, Or*spu çocuğu, An*eninki 
Pissing around: Ortalıkta aylak aylak takılmak
Puke: Bıktırmak anlamında kusturmak 
Pussy: A*, Kuku
Rubbish: Döküntü, Ivır zıvır, Zırva, Önemsiz
Shite: Oturtmak
Pee: Çiş yapmak
Smarmy: Yaltakçı, Yalaka, Sırmaşık, Sulu, Zevk vermeyen
Snap: Kopmak, Isrmaya çalışmak, Terslemek, Çıkışmak
Sod: İbne, Oğlancı
Swotting: İneklemek
Ta!: Teşekkürler, Sağol
Taking the piss out of smb / Making fun of someone: Alaya almak, Dalgasını geçmek.
Tara!: Hoşçakal!
Tool: Erkeklik aleti, Erkeklik Lâzımlığı
Tosser: Si* kafa, Otuzbirci, Ahmak
Twat: Dişilerin cinsellik organlarını kapsayan, oldukça kaba bir kelime.
To waffle: Çenesi düşmüş, Budala
Wank: Erkeklerin, masturbasyon yapması
Willy: ''Çük'', sözcüğünün, ayıp sayılmayanı 

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
 Astrology | Astroloji 


 Horoscopes | Burçlar 

Standart sıralanışıdır.
Aries symbol.pngAriesKoç
Taurus symbol.pngTaurusBoğa
Gemini symbol.pngGeminiİkizler
Cancer symbol.pngCancerYengeç
LeoLion symbol.pngLeoAslan
Virgo symbol.pngVirgoBaşak
Libra symbol.pngLibraTerazi
Scorpio symbol.pngScorpioAkrep
Sagittarius symbol.pngSagittariusYay
Capricorn symbol.pngCapricornOğlak
Aquarius.svgAquariusKova
Pisces symbol.pngPiscesBalık
Icons: Wikipedia. The free enyclopedia.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Atasözü ve Deyim Örnekleri

All that glitters isn’t gold.
Her sakallıyı deden sanma.


Adam’s ale is the best brew.
Şu dünyada su en iyi içkidir.

A rolling stone gathers no moss.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.


A good wife is a good prize.
Kişiyi vezir eden de karısı rezil eden de.

All truth is not always to be told.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.


Better lose the saddle than the horse.
Zararın neresinden dönülürse kardır.

Speech is silver, but silence is gold.
Söz gümüşse sükut altındır.


He that laughs last laughs best.
Son gülen iyi güler.

Throw out a sprat to catch a mackerel.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.


Good words are worth much, and cost little.
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Everything comes to him who waits.
Sabreden derviş muradına ermiş.


The pot calls the kettle black.
Tencere dibin kara seninki benden kara.

Never put off till tomorrow what you can do today.
Bugünün işini yarına bırakma.


Strike while the iron is hot.
Demir tavında dövülür.

Life is no bed of rose.
Bu dünya, her zaman güllük gülistanlık değildir.


There is no rose without its horn.
Dikensiz gül olmaz.

Every cloud has a silver lining.
Her felakette bir hayır vardır.


Save up something for a rainy day.
Ak akçe kara gün içindir.

Man make houses, women make homes.
Yuvayı dişi kuş yapar.


Spare the rod and spoil the child.
Kızını dövmeyen dizini döver.

All his geese are swans.
Karga yavrusunu şahin görür.


The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

As you make your bed, you lie on it.
Kendi düşen ağlamaz.


Covards die many times before their deaths.
Korkunun ecele faydası yoktur.

Nothing venture, nothing have.
Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan.


Bad news travels fast.
Kötü haber tez yayılır.

The rotten apple injures its neighbours.
Körle yatan şaşı kalkar.


Christmas come but once a year.
Papaz bir kere pilav yer.

As you sow, so you shall reap.
Ne ekersen onu biçersin.


All that glitters is not gold.
Parlayan herşey altın değildir.

As you make your bed, so you lie on it.
Kendi düşen ağlamaz.


Among the blind the one-eyed man is king.
Adam olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısıda kız görünür.


As you sow, you shall reap.
Ne ekersen onu biçersin.

Beauty is but skin-deep.
Güzelim diye mağrur olma, tez geçer vakti şebap.


Bad news travels fast.
Kötü haber tez yayılır.

Beggars cannot be choosers.
Dilenciye hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş.


Birds of a feather flock together.
İt ulur, birbirini bulur.

Blood is thicker than water.
Et tırnaktan ayrılmaz.


Cheats never prosper.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Coming events cast their shadows before.
Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir.


Cast ne’er a clout till May is out.
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

Charity begins at home.
Önce can sonra canan.


Children and fools speak the truth.
Bir çocuktan bir deliden al haberi.

Don’t count your chickens before they are hatched.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.


A drowning man will catch at a straw.
Denize düşen yılana sarılır.

Dead mice feel no cold.
Ölmüş eşek kurttan korkmaz (Acı patlıcanı kırağı çalmaz).


Actions speak louder than words.
Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Divide and rule.
Parçala ve hükmet.
Empty vessels make the most noice.
Boş fıçı çok langırdar.

Every cloud has a silver lining.
Herşeyde bir hayır vardır.


A friend in need is a friend indeed.
İyi dost kara günde belli olur.

A bad workman always blames his tools.
Alet işler el öğünür.


A good beginning is half the battle.
İyi başlamak bitirmenin yarısıdır.

Better bend than break.
Eğilen baş kesilmez.


Better lose the saddle than the horse.
Zararın neresinden dönülse kardır.

Between two stools you fall to the ground.
İki cami arasında beynamaz.
A burnt child dreads the fire.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

A cheerfel wife is the joy of life.
Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.


A bird in the hand is worth two in the bush.
Bugunkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

A cat may look at a king.
Bakan göze yasak olmaz.


A living dog is better than a dead lion.
Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir.

All his geese are swans.
Kuzguna yavrusu şahin görünür.


Tell me with whom thou goest and I’ll tell thee what thou doest.
Adam ahbabından bellidir.

Give a dog a bad name and hang him.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.


Still waters run deep.
Yumuşak atın çiftesi pek olur.

Decline begins by internal strife.
Ağacın kurdu içinden olur.


A word to the wise is enough.
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Never look a gift horse in the mouth.
Beleş atın dişine bakılmaz.


A stich in time saves nine.
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

Better late than never.
Geç olsunda güç olmasın.


Beggars’ bags are bottomless.
Dilencinin torbası dolmaz.

Enough is as good as a feast.
Herşeyin fazlası fazla.


The worthless need no protection.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Cleanliness is next to godliness.
Temizlik imandan gelir.
Spare the rod and spoil the child.
Kızını dövmeyen dizini döver.

Cheats never prosper.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.


If the cap fits, wear it.
Yarası olan gocunur.

Two cunning men will not try to make a dupe of each other.
İki cambaz aynı ipte oynamaz.
Too many cooks spoil the broth.
Horozu çok olan köyde sabah erken olur.

A friend in need is a friend indeed.
Dost kara günde belli olur.


Talk of the devil and you’ll see his hoofs.
İti an çomağı hazırla.

Don’t teach your grandmother to suck eggs.
Tereciye tere satılmaz.


A change is as good as a rest.
Tebdili mekanda hayır vardır.

Do as the Romans do when in Rome.
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin.


Cleanliness is next to godliness.
Temizlik imandan gelir.

The early bird gets the worm.
Sona kalan dona kalır.


Who pays the piper calls the tune.
Parayı veren düdüğü çalar.

All well that ends well.
Sonu iyi biten herşey iyidir.


Give a dog bad name and hang him.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.

Hangry bea want play.
Aç ayı, oynamaz.


Easy come, easy go.
Haydan gelen huya gider.

A quiet baby gets no suck.
Ağlamayana meme yok.


Better late than never.
Geç olsun güç olmasın.

It never rains, but pours.
Aksilikler hep üst üste gelir.


Barking dog never bites.
Havlayan köpek, ısırmaz.

You can’t teach an old dog new tricks.
Ağaç yaşken eğilir.


Your mother alone will be wail on you.
Ağlarsa annem ağlar, gerisi yalan ağlar.


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
UNITS | BİRİMLER

Yalnızca çevirisi yapılabilen birimler bulunmaktadır.
Hangi ülke veya ırka ait oldukları belirtilmemiştir ve tarihteki tüm birimlerdir, eski ya da yeni birimler olabilir.
Çeviri sıralaması Türkçe'den İngilizce'yedir.


PARA BİRİMLERİ

Konvertibilite, Convertibility [Serbestçe başka para birimlerine çevirebilirlik]
Kur, Rate
Döviz, Currency
DM, DM
$ Dolar, Dollar
Sent, Cent
Peso, Pesos
Şiling, Schilling
€ Euro, Euro
Taka, Taka
Frank / Frang, Franch
Dirhem, Drachma
Kruzeiro, Kruzeiro
Lev, Funchtion
£ Sterlin, Pound
Dinar, Dinar
Koruna, Preserved
Kron, SEK
Rand, Rand
Rupi, Rupee
Florin, Florin / Fluorine
Rial, Riyali
Şekel, Shekel
₦ Naira, Naira
Liret, Lire
Yen, Yen / Sleeve / Wristband / Spathe
Zloty, Zloty
Eskudo, Eskudo
Leu, Leyi
Yeni Peso, New Pesos
Türk Lirası, Turkish Lira
Bolivar, Bolivar
Dong, Dongı
Drahmi, Drachm / Drachma
Afghani, Afgani
Balboa, Balboa
Cedi, Cedi
£ Lira, Lira


SICAKLIK BİRİMLERİ

Celsius, Celsius
Fahrenheit, Fahrenheit
Kelvin, Kelvin
Santigrat, Santigrat

ALAN VE UZUNLUK BİRİMLERİ

Kilometre, Miles
Hektometre, Hectometre
Dekametre, Decameter
Metre, Meters
Desimetre, Decimetre
Santimetre, Centimeter
Milimetre, Millimeter
Mikrometre, Micrometer
Nanometre, Nanometer
Pikometre, Pikometre
Angström, Angstrom
Arşın, Ell
Astronomik birim, Astronomical unit
Fermi (birim), Fermi (unit)
Fersah, League
Fit, Fit
Gomina, Gomina
Güneş yarıçapı, Solar radius
Işık yılı, Light year
Kilometre, Miles
Knot, Knot
Mil (birim), Mil (unit)
Parsek, Parsecs
Punto (birim), Punto (unit)
Rod (birim), Rod (unit)
Yarda, Yard
İnç, Inches
Şaku, Saku

BASINÇ BİRİMLERİ

Paskal, Pascal
Kilo Pascal, Kilo Pascal
Bar, Bar
Mili Bar, Spindle Bar
Atmosfer, Atmosphere
Santimetre - Civa, Centimeters - Mercury
Milimetre - Civa, Millimeter - Mercury

HACİM BİRİMLERİ

Litre, Liter
Metreküp, Cupic Meters

ZAMAN BİRİMLERİ

Artık yıl, Leap year
Dakika, Minutes
Efemeris zamanı, Ephemeris time
Galaktik yıl, Galactic year
Milisaniye, Milliseconds
Saat, Time / Hour
Salise, Split-second
Saniye, Seconds
Yüzyıl, Century
Zaman ölçüleri, Time measurements
M.Ö, BC
Milattan Sonra, Anno Domini

→ Günler

Pazar, Sunday
Pazartesi, Monday
Salı, Tuesday
Çarşamba, Wednesday
Perşembe, Thursday
Cuma, Friday
Cumartesi, Saturday

→ Aylar

Ocak, January
Şubat, February
Mart, March
Nisan, April
Mayıs, May
Haziran, June
Temmuz, July
Ağustos, August
Eylül, September
Ekim, October
Kasım, Novamber
Aralık, December

→ Mevsimler

Yaz, Summer
Kış, Winter
İlkbahar, Spring
Sonbahar, Summer

KUVVET BİRİMLERİ

Dyn, Dyn
Kilogram - kuvvet, Kilogram - force
Pound - kuvvet, Pound - force
Poundal, Poundal
Newton, Newton
AÇI BİRİMLERİ

Derece, Degree
Radyan, Radians

GÜÇ BİRİMLERİ
BTU, BTU
Beygir gücü, Horsepower
Watt, Watts

FREKANS BİRİMLERİ

Hertz, Hertz

BİLGİSAYAR BİRİMLERİ

Bayt, Byte

Bios, Bios
Bit, Bit
Eksabayt, Exabytes
Gibibyte, Gibibyte
Gigabayt, Gigabyte
Kibibayt, Kibibayt
Kilobayt, Kilobytes
Megabayt, Megabyte
Megabit, Megabit  
Petabayt, Petabytes 
Petabyte, Petabyte
Terabayt, Terabyt
Yottabayt, Yottabayt

Zettabayt, Zettabayt


VİSKOZİTE BİRİMLERİ
Stokes, Stokes


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
HOLIDAYS | TATİL GÜNLERİ
Tüm Dünya'da kutlanan bayramlar, festival ve tatil günlerini bulabileceğiniz tek alandır.

Ortak Tatiller
Yılbaşı (Yeni yıl / New Year), İyi Cuma

Önemli Bilgi!
Tatil günlerinin çevirilerinin verilmesi amaçlandığından, eksik tatil gün ve tarihleri olabilir. Örneğin Noel günleri, bazı ülkelerde farklı günlerde de kutlansa da bu, zaten belirtildiği için her ülkede verilmemiştir.

Amerika'da Tatil Günleri, Bayramlar ve Amerikan Geleneksel Günleri

New Year's Day, Yılbaşı / Noel / Yeni yıl

Martin Luther King Day, Krel Martin Luther'in Günü


Presidents Day, Başkanlar Günü


Washington's Birthday, Washington için doğum günü

Labor Day, İşçi Bayramı

Memorial Day, Anma Günü

Labor Day, İşçi Bayramı


Columbus Day, Columbus Günü

Veterans Day, Gaziler Günü

Thanksgiving Day, Şükran Günü

Christmas Day, Noel Bayramı


Independence Day, Bağımsızlık Günü

Valentines Day, Sevgililer Günü

St. Patrick's Day, St. Patrick'in Günü

April Folk's Day, Halk Günü 


Mother's Day, Anneler Günü

Father's Day, Babalar Günü

Halloween, Cadılar Bayramı

Uluslararası Tatil Günleri 


Almanya'nın Birleşmesi, Unification of Germany 


Reformasyon Günü, Reformation Day

Azizler Günü, Saints Day

İyi Cuma, Good Friday

1810 Devrim Günü, Revolution Day 1810 


Egemenlik Günü, Independence Day

Bayrak Günü, Flag Day

General J. de San Martin'in ölümü, General J. de San Martin's death

17 Ağustos Günü, 17 August


8 Aralık Temiz Toplum Günü, Clean Community Day 8 December

Avustralya Günü, Australia Day

Anzak Günü, Anzac Day

Epiphany, Acı Su Yortusu


Milli Pazartesi, National Monday


Aziz Stephen Günü, St. Stephen Day

Dünya Kadınlar Günü, International Women's Day

Silahlı Kuvvetler Bayramı, Armed Forces Day 


Milli Uyanış Bayramı, National Awakening 

Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü, Azerbaijanis Solidarity Day

Tahta Çıkma, Accession to the Throne of England


Karnaval, Carnival 


Tiradentes Günü, Milli Kahraman

Slav Dili Günü, Slavic Language Day

İkinci Dünya Savaşının Sonu, The End of the Second World War

Statehood, Statehood  


Kurtuluş Günü, Salvation Day

Bahar Festivali, Spring Festival

Kingming Festivali, Kingming Festival

Gençlik Günü, Youth DayDuanwu Festivali, Duanwu Festival

Çocuklar Günü, Children Day

Ay Festivalı, Moon Festival

Dua Etme Günü, Day to Pray Day 


İnsan Hakları Günü, Human Rights Day

Aile Günü, Family Day

Miras Günü, Heritage Day

Yemin Günü, Oath


Bağımsızlık Hareketi Günü, The Independence Movement

Ağaç Günü, Tree Day

Buda Doğum Günü, Buddha's Birthday

Vaftiz Günü, Baptism 


Polis Günü, Police Day

Kutsal Meryem Günü, Holy Mary Day

Mtsheta Günü, Mtsheta Day

Aziz Giorgi Günü, St Giorgi Day 


Ching Ming Festivali, Ching Ming Festival

Dragon Boat Festivali, Dragon Boat Festival

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kurtuluş Günü, Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day

Chung Yeung, Chung Yeung 


Altın Jübile Bayramı, Golden Jubilee Day 

Yaz Bayramı, Summer Holiday

Meryem Ana Yortusu, Mary's Feast

Yeşil Gün, Green Day 


Halk Günü, Public Day

Denizcilik Günü, Marine Day

Yaşlılara Saygı Günü, Respect for the Elderly Day Sporlar Günü, Sprts Day 


Kültür Günü, Culture Day

İmparator'un Doğumgünü, Emperor's Birthday

Quebec Ulusal Günü, National Quebec Day

Kanada Günü, Canada Day 


Ortodoks Noeli, Orthodox Christmas

Savunma Günü, Defense Day

Quaid-e-Azam'ın Ölüm Yıldönümü, Quaid-e-Azam's Death

İkbal Günü, Iqbal Day 


Quaid-e-Azam'ın Doğum Günü, Quaid-e-Azam's Birthday

Aziz Cyril ve Aziz Methodious Günü, Aziz Cyril and Aziz Methodious Day

Slovak Ulusunun Yükseliş Günü, The Rice of Slovak

Barış Günü, Peace Days 


Mezar Süpürme Günü, Tomb Sweeping Day

Geri Dönüş Günü, Return Day

31 Ekim Chiang Kai-shek'in Doğumgünü, Kai-Shek's Birthday 31 October

Sun Yat-sen'in Doğumgünü, Sun Yat-Sen's BirthDay


Martys Günü, Martys Day

Askerler ya da Zafer Bayramı, Victory Day

Aşkabat Depreminde Ölenleri Anma Günü, Ashgabat earthquake Memorial 

Tarafsızlık Bayramı, Neutrality Day 


Epiphany, Acı Su Yortusu

Kutsal Cumartesi, Holy Saturday

OXİ, (Hayır) Günü

Bu konuyla ilgili önerebileceğimiz link:

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
 Bazı Kısaltmalar 

Are, r
Age & sex & location, ASL
Address, Addy

Avatar, Avtr
Away from keyboard, Afk

Bye!, Bi!
Before, Be4

Because, B-Cuz
Be right back, Brb

Before you, B4U
Be back in a second, Bbias

Be, B
Because, Cuz

Care to chat, C2c
Can’t talk, Ct Edge
Eye, i

Extra, Xtra
Face to face, F2f

Loud of laugh, Lol
Good luck, Gl

Have fun, Hf
Mighty, M8y

You, U
To, 2

See, C
For, 4

Going to, Gonna
Has to / Have to, Gotta

Want to, Wanna
Them, 'em

No hope, Nope
Don't know, Dunno

Your, Ur
Unknown, Unno

Thanks, 10x ya da Thnx
Trip hop, 3p hop

Christmas, X-mas
Why?, y?

Kiss, X
Queen, Q

See you later, Laterz
Thanks a lot, Ta

Nice body, Fit (Argo sözcüktür.)
Volume, Vol

Football, Footy
Master of business administration, Mba

Probably, Prolly

İlgili:
Vikisözlü'te bulunan bazı İngilizce kısaltmalar

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
En çok kullanılan soru kalıplarından örnekler göreceksiniz.

Are you doing ok, İyi misin?
How's business, İşler nasıl?


What's happening, Hayatında ne olup bitiyor?
How's everything, Herşey nasıl?How is it going, Nasıl gidiyor?
How are you feeling, Kendini nasıl hissediyorsun?


How's the world treating you, Hayatla aran nasıl?
Keeping busy, Uğraşıp durmakNo complaints, Bir şikayetim yok.
Same as usual, Her zamanki gibi.


I've seen better days, Daha iyi günlerimiz de oldu.
I'm snowed under, Çok yoğunum.Not a moment to spare, Boşa harcayacak bir dakikam yok.
No time to breathe, Nefes almaya vaktim yok.


There aren't enough hours in a day, Yirmidört saat yetmiyor.
Good bye until later, Bir dahaki sefere kadar hoşçakal.Could be better, Daha iyi olabilirdi.
Not bad, Fena değil.


So so, Eh / Şöyle böyle /İdare eder.
Not so great, O kadar da iyi değil.Not so hot, Pek iyi sayılmaz.
I've been better, Daha iyiydim.


I've running around, Koşturup durmak
How are things, Durumlar nasıl?What's new, Ne haber?
What's up, Ne var ne yok?


What's going on, Neler yapıyorsun?
Where have you been, Nerelerdesin?Where have you been hiding yourself, Nerelerde gizleniyordun?

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Genel Sorular
İngilizce'de en fazla kullanılan soru ekleri ve soru cümlelerinden örnekleri göreceksiniz.

What, Ne, Neyi ya da Neye
Örnek: What are you doing?
Ne yapıyorsun?


What happened?
Ne(ler) oluyor?


Whatelse, Başka ne?
Örnek: What else do you want?
Başka ne istersiniz?


Where, Nerede?
Örnek: Where are your friend now?
Arkadaşın, şimdi nerede?


When, Ne zaman?
Örnek: When do you come here?
Buraya ne zaman geleceksin?


Who / Whose, Kim / Kimi / Kime
Örnek: Who is it?
O kim?


İpucu;
Who ile soru sorma tarzlarından birisi de, şudur:
Who saw the woman sitting?
Oturan kadını, kim gördü?

Cümlesinde ''Who'', sanki bir özneymiş gibi kullanılmış.


Whose, Kimin?
Örnek: Whose bag is beautiful?
Kimin çantası güzel?


Which, Hangisi?
Örnek: Which of your adress?
Hangisi senin adresin?


Why, N'için? / Neden?
Bu sorulara, genelde ''Because'' ile cevap verilir.


Örnek: Why did'nt you come to work yesterday?
Dün, neden işe gelmedin?


How, Nasıl?
Örnek: How can i draw this picture?
Bu resmi, nasıl çizebilirim?


How many, Kaç tane (Sayılabilen içerikler içindir.)?
Örnek: How many books are there in your schoolbag?
Çantanda kaç kitabın var?


How much, Ne kadar (Sayılamayan kategoriler için kullanılır.)?
Örnek: How much water in the glass?
Bardakta ne kadar su var?


How far / How long, Ne kadar (Uzaklık veya mesafeler belirtilirken kullanılır.)?

Örnek: How long is the river Kızılırmak?
Kızılırmak'ın uzunluğu, ne kadardır?


What is your (...), (...) nedir?
Örnek: What is your name?
Adın nedir?


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Hakkında Bazı Ana Bilgiler


Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi, Türkçe'nin konuşma dilini andırır. İkisi arasında bazı kelimeler, tamamen olmasa da kısmen farklılık gösterir ancak, anlaşılmasında bir zorluk olmaz. Örneğin; ''Four'' kelimesinin 'r' harfi, İngiliz İngilizcesi'nde söylenmez ancak, anlaşılmasında pek sorun olmaz. Ya da ''Yoğurt'' kelimesi, ikisi arasında daha farklı şekilde yazılır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu, Türkçe'nin konuşma dilini andırır. Örneğin; ''Kaç senedir spor yapıyorsun?'', cümlesi, konuşma dilinde ''Kaç senedir spor yapıyosun?'', şeklindedir. Ancak, genellikle fiillerde geçerlidir.

Bir diğer farklılık belirtileri, şunlardır; Amerikan İngilizcesi'nde cümle yapısı, İngiliz İngilizcesi'ne göre daha eksiktir ve daha çabuk cümle kurulmaya çalışılır. İngiliz İngilizcesi ise, daha kurallı bir yapıya sahiptir.

Amerikan İngilizcesi'nde, -ed, daha yaygındır.


İngiliz ingilizcesi'nde -our olarak biten kelimeler, Amerikan ingilizcesi'nde, -or diye biter.
 

Kelimelerden örnekler

Soccer, Amerikan İngilizcesi'nde; Football ise, İngiliz İngilizcesinde kullanılır. Yine Amerikan İngilizcesinde ''Movie'', İngiliz İngilizcesi'nde ''Film''dir.


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Future Tense Passive | Edilgen Gelecek Zaman

 S  +  Will / going to  +  be  +  V3  +  Obj. 

Örnek:
OSYM is going to be announce the results of the exam.
ÖSYM, sınav sonuçlarını açıklayacak.

The results of the exam are going to announced by OSYM.
Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanacak.

Dikkatinizi çekebilir:
Announce, Açıklamak / Anons

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Future Tense | Gelecek Zaman

Bu zaman cümleleri, şöyle kurulur;
Özne + will ya da going to + fiil

''Will'' yerine ''going to'' kalıbının kullanılması
plânlanmış olan cümleler içindir. Örneğin, ''Yarın, ÖSS sınavı açıklanacak.'', plânlı; ''Bu gece uyuyacağım.'' cümlesi ise kesin bir cümle değildir ve ''will'' kullanılır.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Past Perfect Tense -miş'li Geçmiş Zaman
Bu tense, zamanı tam olarak bilinmeyen eylemler içerir, geçmişte olmuş ve olduğu görülmemiş, fakat duyulmuş olan eylemleri bildiren cümlelerdir.

 S  +  had  +  v3  

Olumsuz ve soru cümleleri yaparken de fiiller, hep 3. hâldedir.

Şu cümleleri, Sırasıyla izleyelim;
I went to theatre yesterday.
Dün, Tiyatroya gittim.
Cümlesinde; olay, düne aittir ve zamana ait başka hiç bir ayrıntı (saat gibi) yoktur.

I had gone to theatre yesterday.
Dün, tiyatroya gitmiştim.Cümlesinde ise; olay, yine düne ait fakat tam olarak hangi zamanda olduğu bilinmemektedir. Cümlede zaman, önemsiz olarak anlam verilmiştir.

Daha ayrıntılı bir cümleyle, örnek verelim:
When i came home yesterday, my brother had slept.
Dün eve geldiğimde, kardeşim uyumuştu.
Cümlesindeki uyumak fiiline, dikkat ediniz; Eğer, ''Uyuyordu.'' şeklinde olsaydı, tam olarak geçmiş zamana ait bir cümle, yani ''Simple past tense'' kurulmuş olurdu.

Şimdi şu cümleyi, bu kuralları izleyerek, kurmaya çalışalım:

♦ Uçakta yanıma oturan adam, çok sinirliydi. Çünkü, daha önce hiç uçağa binmemişti.
Önce cümleleri, parça hâlinde gösterelim;
A man sit next to me in the plane. (Uçaktaki bir adam, yanıma oturdu)
He was very angry. (O, çok sinirliydi)

Şimdi de cümleleri, birleştirerek kuralım ve oturan adamı artık daha önce tanıyormuş olarak gösterelim;♦ The man who sit next to me in the plane, was very hangry. Because he hadn't flown before.

Cümle, who ile bağlanmıştır.
Sit, Oturmak (3)
Flown, Uçmak / Uçağa binmek (3)

Önemli!
► Bu zamana ait bir cümle kurulurken cümle, tek başına kullanılamaz, bununla birlikte kullanılan tense, çok büyük ihtimâlle ''Simple past tense'' cümleleridir.
► Cümleler, yanyana kurulmak zorunda değillerdir.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
The Present Perfect Tense

Bu zaman, Türkçe zamanına göre tam olarak çaevirilememektedir ve anlaşılması biraz zordur.
Geçmişte başlamış ve hâlâ devam eden, geçmişte belirsiz bir zamanda yapılan, zamanı belli olmayan, zamanı önemli olmayan, önceden başlanmış ve henüz bitmemiş olan ve yakın zamanda bitmiş eylemleri bildirirken kullanılır.

Örneğin ''He worked for 4 years.'' (O, 4 senedir çalışıyor.) cümlesi, 4 sene önce olmuş ve hâlâ olmaya devam eden bir olayı anlatmaktadır.

Bu zamanda cümle, şu şekilde kurulur;
Özne, have veya has ve fiilin 3. hâli

Olumsuz ve soru cümlesi yaparken de fiiller, hep 3. haldedir. Düzensiz olan cümleler, yine -ed eki alır.


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
The Past Continuous Tense Passive | Edilgen Şimdiki Zaman

Bu tensein, diğerlerinden küçük bir farkı vardır. Lütfen dikkat ediniz.

 S  +  am / is / are  +  being  +  V3  +  Obj. 

Örnek:
The questions are being written by the teacher.
Sorular, öğretmen tarafından yazılıyor.

Örnek:
İşleminiz, gerçekleşiyor.
Your process is being done now.

Bunu, daha resmî bir şekilde söylemek isterseniz;
The process is being done now.
İşlem, gerçekleştiriliyor.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
 The Past Continuous Tense 

Bu zaman, geçmişte olmuş ve hâlâ devam eden eylemlerde kullanılır.
Bu zaman cümlelerinde, when ve while ekleri kullanılabilir.

Örnek:
Eve gittim, annem dışarıdaydı.
I went home, my mother was outside.
Eve gittiğimde annem dışarıdaydı.
When i went home, my mother was outside.

Örnek:
Okula gidiyordum, amcamı gördüm.
I was going to the school, i saw my uncle.

Okula giderken, amcamı gördüm.
While i was going to the school, i saw my uncle.

When ve while, cümlenin ortasında da buluna bilir.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin