İletişim Formu

 
Used To / Get Used To


Used To, geçmişteki alışkanlıkları belirtir ancak belirtilen alışkanlıklar, artık devam etmemektedir.


Örnek:
I used to have a walk everynight when I was at holiday. 
Tatildeyken hergün yürüyüş yapardım.


"Did not" eki, bu tür cümleleri olumsuz yaparken, used to ekinin önüne, soru yaparken de cümlenin en başına getirilir.


Get Used To, bir şeye alışmak anlamı taşır.


You will get used to him soon.
Yakında alışacaksın.


Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
Too / Enough

Too, anlamca "Gereğinden fazla" ve benzer anlamlardadır.

Örnekler:

Too big: Çok büyük
Too expensive: Çok pahalı
Too far: Çok uzak

It is far from enough to talk.
Gidilmeyecek kadar uzak.

Enought, tam tersi olarak "Yeteri kadar" anlamındadır.

Örnekler:

It's large enough to fit in.
Sığacak kadar büyük.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin