İletişim Formu

 
 "Sway" 
The Pussycat Dolls

When marimba rhythms start to play
Marimba ritimleri çalmaya başlayınca

Dance with me, make me sway
Benimle dans et, beni salla

Like a lazy ocean hugs the shore
Tembel bir okyanusun kıyıyı kucaklaması gibi

Hold me close, sway me more
Sıkı tut beni, daha çok salla beni

Like a flower bending in the breeze
Bir çiçeğin meltemle eğilmesi gibi

Bend with me, sway with ease
Benimle eğil, hafifçe salla beni

When we dance you have a way with me
Dans ederken beni kolayca etkileyebilirsin

Stay with me, sway with me
Benimle kal, benimle sallan


Other dancers may be on the floor
Pistte başka dans edenler olabilir

Dear, but my eyes will see only you
Sevgilim, ama gözlerim yalnız seni görüyor

Only you have that magic technique
O büyülü teknik yalnız sende var

When we sway I go weak
Biz sallandıkça ben güçsüzleşiyorum


I can hear the sounds of violins
Keman seslerini duyuyorum

Long before it begins
Çalmaya başlamalarından önceden beri

Make me thrill as only you know how
Yalnız senin bildiğin gibi heyecanlandır beni

Sway me smooth, sway me now
Hafifçe salla beni, şimdi salla beni


Sway me, take me
Salla beni, al beni

Thrill me, hold me
Heyecanlandır, sar beni

Bend me, ease me
Hafifçe eğ beni

You have a way with me
Sen kolayca etkiliyorsun beni

Sway
Salla

Other dancers may be on the floor
Pistte başka dans edenler olabilir

Dear, but my eyes will see only you
Sevgilim, ama gözlerim yalnız seni görüyor

Only you have that magic technique
O büyülü teknik yalnız sende var

When we sway I go weak
Biz sallandıkça ben güçsüzleşiyorum

I go weak
Güçsüzleşiyorum


I can hear the sounds of violins
Keman seslerini duyuyorum

Long before it begins
Çalmaya başlamalarından önceden beri

Make me thrill as only you know how
Yalnız senin bildiğin gibi heyecanlandır beni

Sway me smooth, sway me now
Hafifçe salla beni, şimdi salla beni

Make me thrill as only you know how
Beni yalnız senin bildiğin gibi heyecanlandır

Sway me smooth, sway me now
Hafifçe salla beni, şimdi salla beni

Make me thrill as only you know how
Yalnız senin bildiğin gibi heyecanlandır beni

Sway me smooth, sway me now
Hafifçe salla beni, şimdi salla beni

Sway me
Salla beni

Sway me
Salla beni

Sway me now
Şimdi salla beni

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
(Titanic Theme Song)
 "My Heart Will Go On" 
Celine Dion

Every night in my dreams
Her gece rüyalarımda

I see you, I feel you
Seni görüyorum, seni hissediyorum

That is how I know you go on
Bu şekilde devam ettiğini biliyorum

Far across the distance and spaces between us
aramızdaki uzak mesafe ve boşluklardan

You have come to show you go on
Devam ettiğini göstermek için geldin

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp çarpmaya devam edecek

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you're here in my heart
Ve sen burda kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim çarpmaya devam edecek...

Love can touch us one time
Aşk bize bir gün dokunabilir

And last for a lifetime
Ve bir ömür sürer

And never let go till we're one
Ve bir olduğumuz sürece gitmesine izin vermeyiz

Love was when I loved you
Aşk seni sevdiğim zamandı

One true time I hold to
Seni bir kere gerçekten sardığım zaman

In my life we'll always go on
Hayatımda hep devam edeceğiz

Near, far, wherever you are
Yakın, uzak, nerede olursan ol

I believe that the heart does go on
İnanıyorum ki kalp çarpmaya devam eder

Once more you open the door
Bir kez daha, kapıyı açıyorsun

And you're here in my heart
Ve sen burda, kalbimdesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim çarpmaya devam edecek...

There is some love that will not go away
Asla kaybolmayacak bir sevgi var

You're here, there's nothing I fear
Sen burdasın, korktuğum hiçbir şey yok

And I know that my heart will go on
Ve biliyorum ki kalbim çarpmaya devam edecek

We'll stay forever this way
Sonsuza dek bu şekilde kalacağız

You are safe in my heart
Kalbimde güvendesin

And my heart will go on and on
Ve kalbim çarpmaya devam edecek ve edecek

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin
 "An English Man in NewYork" 
Sting

I don't drink coffee, I'll take tea my dear
Kahve içmem, çay alacağım azizim

I like my toast done on one side
Tostumu tek taraflı seviyorum

As you can hear it in my accent when I talk
Konuşurken aksanımdan anlayacağınız gibi

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

See me walking down Fifth Avenue
Beni Fifth Avenue'de yürürken seyredin

A walking cane here at my side
Bir yürüyüş değneyi vardır yanımda

I take it everywhere I walk
Yürüdüğüm her yere onu da götürürüm

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

If "manners maketh man" as someone said
Eğer biri "Adamın davranış şekline bak" derse

Then he's the hero of the day
Sonra o günün kahramanı olur

It takes a man to suffer ignorance and smile
Bu bir adamın acılı cahilliğini alır ve gülümser

Be yourself no matter what they say
Kendin ol, başkalarının ne dediğini umursama

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

Modesty, propriety can lead to notoriety
Alçakgönüllülük, dürüstlük kötü şöhrete rehberlik yapabilir

You could end up as the only one
Sadece birini bitirebilirsin ki

Gentleness, sobriety are rare in this society
Kabalık, ağırbaşlılık bu çevrede nadir vardır

At night a candle's brighter than the sun
Geceleyim bir mum güneşten daha fazla parlar
Takes more than combat gear to make a man
Mücadele takımının bir adama yaptığından daha fazlasını alır

Takes more than license for a gun
Silah ruhsatından daha fazlasını alır

Confront your enemies, avoid them when you can
Düşmanlarınla yüzyüze gel, yapabilirsen onlardan uzak dur

A gentleman will walk but never run
Centilmen bir adam yürür ama asla koşmaz

If "manners maketh man" as someone said
Eğer biri "Davranış şekline bak adamın" derse

Then he's the hero of the day
Sonra o günün kahramanı olur

It takes a man to suffer ignorance and smile
Bu bir adamın acılı cahilliğini alır ve gülümser

Be yourself no matter what they say
Kendin ol, başkalarının ne dediğini umursama

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

I'm an alien, I'm a legal alien
Ben bir yabancıyım, yasal bir yabancıyım

I'm an Englishman in New York
Ben New York'ta bir İngiliz adamım

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin