İletişim Formu

 

Wish & If Only

 Wish & If Only | Keşke 
Örnekler alıntıdır.

Wish
"Keşke" anlamı içeren cümlelerdir. Kendi arasında Wish, 3 ayrı kullanım şekline sahiptir.

Önemli!
Wish'i, normâl kelime anlamında kullanmak istersek, "Want" kelimesine göre daha resmî bir anlam kazandırır.

Örnek:
I wish you success.
Size başarılar dilerim.

He wished me success.
Bana başarılar diledi.

1. Kullanım Şekli
Bu cümlelerin gerçekleşme ihtimâli ya hiç yoktur, ya belirli bir zaman gereklidir, ya da olma ihtimâli çok azdır.

"Keşke milyarder olsaydım"

Örnek:
I wish he helped me.
Keşke bana yardım etse.

2. Kullanım Şekli
Şimdiki zamana ait olan ama geçmiş zamanmış gibi duyulan, kızgınlık ya da memnuniyetsizlik belirten ve gelecekte bir daha olmamasını istemeyi belirtmek için;

Özne + Would + V1 kullanılır.

Örnek:
I wish you wouldn’t ask me so many questions!
Keşke bana bu kadar çok soru sormasan!

3. Kullanım Şekli
Genelde pişmanlık bildiren cümlelerdir.
Wish + Özne + Past Perfect Tense (-miş) şeklinde kurulur.

Örnek:
I wish I had been more careful.
Keşke daha dikkatli olsaydım.

If only
If only içinse, 2 kullanım yolu vardır.

İlki, duyguyu daha da çok belirgin hâle getiren cümlelerdir.
(Ah keşke milyarder olsam! / olsaydım / olabilsem!)

Örnekleri inceleyin;

If only he were here now.
Ah keşke o şimdi burada olsa.

If only I could speak Arabic.
Ah keşke arapça konuşabilsem.

If only I hadn’t shouted at him.
Ah keşke ona bağırmasaydım.

If only they would stop following us.
Ah keşke bizi takip etmeyi bıraksalar.

2. si; "If only", "If" cümlelerinde If'in yerine kullanılır ve daha da belirgin bir anlam kazanılır.

Örnekleri inceleyin;
If only I had enough time, I would go and visit him.
Yeterince vaktim olsa gidip onu ziyaret ederim / ederdim.

If only you had come earlier, you would have met Mr White.
Eğer daha erken gelseydin Mr White ile tanışacaktın.

If only I can find him today, I will tell him the truth.
Eğer bugün onu bulabilirsem ona gerçeği söyleyeceğim.

If only you had repaired my car, I would have sold it.
Eğer arabamı tamir etseydin onu satacaktım.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply