İletişim Formu

 

Pratik: Yolculukta Ana Sorular

 Pratikler: Yolculuk 

Daha ne kadar gideceğiz?
How much furter have wee to go?

Burada, ne kadar daha duracağız?
How long will we stop here?

Aktarma yapacak mıyız?
Do we have to change?

Buradan "X" yerine ne kadar zamanda gidilir?
How long will it take from here to "X"?

Affedersiniz, bu yer boş mu?
Excuse me, is this seat free?

İneceğim zaman lütfen bana bildirir misiniz?
Will you please tell me when to get off?

Borcum ne kadar?
How much do I owe you?

Yarım saatlik bir gecikmemiz var.
We are half an hour late.

Afedersiniz, burası benim yerim.
Excuse me, this seat is mine.

Hiç boş yer yok.
There is no free seat left.

Afedersiniz, pencereyi açabilir miyim?
Excuse me, may I open the window?

Şu pencereyi biraz açalım mı?
Shall we open that window a bit?

Bir bavul eksik.
There is a bag missing.

Bunlar benim eşyalarım değil.
This isn't my luggage.

Lütfen bavulu alın.
Take the suitcase please.

Görüşler

Yayıncı

Kadircan Erşahin

0   Comment(s)

Comments

Cancel Reply